Улсын хэмжээнд өргөх механизмын  ажил, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж  байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагаанд  хийсэн хяналт шалгалтын тухай

ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газар, Барилгын хөгжлийн төв, Улаанбаатар лифт НӨҮГазар, Монголын Суу ...

Үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчээс ямар материалыг хүлээн авах ёстой вэ?

Лифтийг хэвийн ашиглахын тулд лифтийг ашиглалтанд хүлээн авахдаа үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчээс ямар материалыг хүлээн ...

Лифтийг дүрмийн дагуу ашиглахын тулд лифт эзэмшигч, ашиглагч ямар арга хэмжээ авсан байх шаардлагатай вэ?

Лифтийг дүрмийн дагуу ашиглахын тулд лифт эзэмшигч, ашиглагч ямар арга хэмжээ авсан байх шаардлагатай вэ? - Лифт аш ...

Орон сууцуудын бүх лифтийг шалгаад пайзжуулна

Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар болон “Улаанбаатар лифт” НӨҮГ хамтарч Улаанбаатар хотын шинэ, хуучин оро ...

Next Prev
Үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчээс ямар материалыг хүлээн авах ёстой вэ?

Лифтийг хэвийн ашиглахын тулд лифтийг ашиглалтанд хүлээн авахдаа үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчээс ямар материалыг хүлээн авах ёстой вэ? - Лифт угс ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top